Certifieringar

Rainforest-alliance certifiering
Rainforest-alliance
Natureplus certified
Natureplus

Cellulosa lösull

Högeffektivt isoleringsmaterial.
Vi har både en ren träfiber och returpapper lösull.
Effektiv isolering mot kyla, värme och ljud.
Behagligt att röra vid och arbeta med - miljöriktig isolering
Minimal ventilation, oftast ingen luftspalt vid takfot.

- Utnyttja rotavdraget
- Kostnadsfria inventeringar av våra återförsäljare

Video: Isolering med Thermocell träfiber