Tejper, manschetter och tillbehör

Art.nr:  2061                                                Ingår i Hållbara Hus Byggsystem

3010 Tejp Grön 50 mm x 25 m
Är en lätt elastisk tätningstejp för att sammanfoga dukar och täta rörgenomföringar. Temperaturtålighet -40 till + 100 C. Åldersbeständig.

3020 Tejp Airstop Flex 50 mm x 25 m
Är en lätt elastisk plasttejp med lufttät laminering, akrylatlim. För att täta hörn, skarvar, tak/vägg, golv/vägg. Måste vara stabilt bakom, ex. trä ,gips, plyfa eller tegel. ( ej till för att sammanfoga dukar ). Transparent gul och vit med grönt Airstop tryck. Temperaturtålighet -40 till + 100 C. Åldersbeständig. Arbetstemperatur från – 5 C. Är övermålningsbar. Härdad efter 6-24 timmar. UV-stabil i 2 månader. Draghållfasthet (L/T): 90-120%, 110-150%. Brottöjning (L/T): 130 N/5 cm, 80 N/5 cm.

3040 Tejp Butyl 100 mm x 10 m
Är ett starkt och flexibelt tätningsband av butylgummi. Kan används som tätning i anslutning mot trä, betong, puts, plast, metall, mursten, lättbetong, lättklinker, takpapp, murpapp. Även under spikläkt. Temperaturtålighet -30 till + 70 C. Arbetstemperatur från + 5 C

3050 Spiktätningsband 55 mm x 30 m
Används framför allt under läkten för att täta runt spikarna. Den motverkar att fukt tränger igenom runt spiken/skruvarna. Placeringen blir alltså vanligtsvis mellan spikläkt och underlagstakduk.

3100 Plåster 200x200 mm.
För tätning av större hål i tätskikten, efter t.ex lösullsisolering. Gröna.

3510 Orcon Lim 310 ml.
Fäst och tätningsmassa (i patron) för att säkerställa vatten - och lufttäthet på underlagstak. Även för överlappning av underlagstakdukar. Fäster även på andra material som t.e.x trä, OSB m.m. Temperaturtålighet – 40 till + 110 C. Arbetstemperatur från +7 C. Uteluften kan vara -5 C. Yttorr efter 7 minuter, vid + 20 C och 50% luftfuktighet. Härdad efter 24 timmar, vid + 20 C och 50% luftfuktighet och en tjocklek på 2,5 mm. Håller sig 12 månader oöppnad. Ska förvaras från + 15 till + 25 C, ej i solljus.

3610 Primer 1 liter flaska
En primer för trä, hårda och porösa träfiberskivor, tegel, puts och betong. Dessutom utmärkt till primning av olika golv- och väggskivor. Torkning behövs ej, tejp kan användas på fuktig primer. Kan användas i kyla. Lösningsmedelfri. 1 liter räcker till en yta på 4,5 kvm.

4010 Lindrev 6x100 mm, 21 m/rulle.
Isolering runt fönster och dörrar. Viks dubbelt från båda hållen. Tejpas över från både in – och utsida.