FAQ och SVAR


Vilka är Hållbara Hus AB?

Hållbara hus i Västerås AB är ett företag som säljer hållbara byggprodukter med fokus på naturlig isolering. Dessutom är vi lösullsinstallatör av cellulosaisolering. Vi har lager i Västerås och Uppsala, samt ett
kontor i Örebro. Vi har också ett eget nätverk med Återförsäljare i framförallt Mellansverige.

Vad är, som ni ser det, grunden för energieffektivt byggande?

Välj rätt byggmetod och ha ett kvalitetstänk i det du gör. Se till helheten och var medveten om
isolerings- och fuktproblematiken. Ett alltför välisolerat klimatskal kan faktiskt leda till fuktproblem.
Utsätt huset för så lite fukt som möjligt under byggprocessen och skydda konstruktionen på bästa
möjliga sätt hela tiden för att undvika byggfukt.

Är cellulosaisolering verkligen beprövat?

Sågspån som material i gamla men förnuftiga konstruktioner har alltid fungerat väl. Dessa hus är
fortfarande intakta utan tecken på biologisk nedbrytning. Träfiber är en utveckling av sågspån med
bästa tänkbara råvara.

När ska man välja lösullssprutning eller skivor?

Vi rekommenderar skivor till golv och vägg, och att man sprutar lösull i snedtak och på vind.
Det finns alltid en risk att lösullen sätter sig på sikt, och kallras under golv och i vägg vill man inte ha.

Vad säger byggarna om Era produkter?

Ärligt talat, så är många skeptiska i början. Det är ett nytt tankesätt för dem.
Nya material som de inte är bekanta med. Men när de väl har börjat använda vår isolering och
fanammat vårt sätt att bygga och tänka, så fortsätter de på den inslagna vägen.
Större byggare är helt ointresserade.r
De väljer att fokusera byggandet på att minska sina produktionskostnader, utan att ta hänsyn till drift-
och underhållskostnader (som någon annan får betala).

Vad har ni för kunder?

Våra kunder gör aktiva val. Ifrågasätter ”vanliga byggnormer”. Googlar, läser, värderar information.
Betalar gärna lite mer för kvalitativa produkter. Som de säger:
- ”Dyrare isolering i inköp, men billigare att installera”.(menar att det blir lägre driftkostnader).

Vad betyder er ”Nature Plus”-symbol på skivorna från Hunton Nativo?

Det är en europeisk kvalitetsmärkning som står för hälsomedvetenhet, miljövänlig produktion, skydd
av begränsade naturresurser och deras tillämpningsområde.

Vad är råvaran till er isolering?

Hunton Nativo och Hunton Lösull kommer från gallring av tallskog och som restmassa från sågverk.
Thermocell träfiber lösull består av kokad pappersmassa (CTMP) från SCA i Sundsvall.

Hur skär man bäst till Era isoleringsskivor?

Det enklaste är att använda en fogsvans. Det går inte så bra med en isolerkniv. Hunton har speciella
handsågar. Använd annars någon bordsåg, klinga, cirkelsåg eller liknande. Ta till 10-15 mm när du skär
till och pressa in skivorna.

Varför är era skivor dyrare än mineralull?

Det är en kombination av flera orsaker. Men framförallt för att skivorna har en så hög densitet.
Nästan 4 ggr så mycket som viss glasull t.ex. Våra skivor är också skrymmande, vilket innebär mycket
högre fraktkostnader. Samtidigt så har priset på träfiberskivorna sjunkit med 220 % på 3 år!!!
Skillnaden mellan träfiber och mineralull av samma prestanda är nu nere i högst acceptabla nivåer.

Vad menar ni med fuktvandring?

Cellulosa har en luftrörelsetät men fuktrörelseöppen struktur. Den kan ta upp fukten, fördela den i
materialet och ventilera ut den, inåt och utåt beroende på den relativa fukthaltsnivån.

Brinner inte Er isolering bra?

Cellulosa/returpapper innehåller brandskyddsmedel (oftast borsalter) som gör isoleringen blöt när
det värms upp, och blött papper brinner inte. Träfibern har oftast Ammoniumpolyfosfat som
brandskydd, vilket förbrukar syre vid upphettning. Standardiserade testmetoder återspeglar inte alltid
ett materials brandmotstånd i praktiken. Om man riktar en gasbrännare mot träfiberisoleringen (klass
D/E) så förkolnar den på ytan medan mineralull (klass A2) smälter fort. Därmed exponeras andrar
konstruktionsdelare för lågorna mycket fortare än för träfiberisolering.

Är era skivor bra mot ljud?

Ja, de har utmärkta ljudisolerande egenskaper. Skivorna är mjuka med en tät och homogen
fiberstruktur. Därmed så absorberar den och dämpar ljud mycket effektivt.

Hur mycket isolering ska man lägga på vinden?

Det beror lite på, men 450-500 mm ihopräknat med det som ligger nu. Observera att spånets tjocklek
får man dela med 30% för att få ett likvärdigt värde. (D.v.s 150 mm spån motsvarar 50 mm isolering).

Varför sjunker cellulosa lösull?

Cellulosa lösull sätter sig 20-30% beroende på vilken tjocklek man isolerar. Detta medför mer
stillastående luft och därmed en bättre isoleringsförmåga.

Är det bra isolera med cellulosa på gammalt sågspån?

Ja, det är det. Då får man en kombination av två likvärdiga material. Däremot är det mycket vanskligt
att isolera med mineralull på sågspån, om man inte har en väl fungerande fuktspärr och mycket bra
ventilation. Men även med isolering av cellulosa kan du vara i behov av att ha ett invändigt lufttätt
skikt. Rådfråga alltid oss innan om du är osäker på vilket behov ditt hus har.

Kan man isolera med cellulosa överallt?

Nej, det kan man definitivt inte göra. Insida källarväggar, skalmurskonstruktioner och mot mark ska
man undvika helt. Cellulosa är ett organiskt material som kan buffra stora mängder fukt, men bra
konstruktioner bygger på att fukten ska kunna vandra bort så fort och enkelt som möjligt.

Behöver man inte ha en plastfolie, när man isolerar med cellulosa?

Det är i praktiken ofta mycket svårt att få en ångspärr att bli helt tät. Speciellt är det fallet i äldre hus.
Ångbromsen (som ersätter ångspärren) är mycket mer förlåtande. Väggen kan då ”andas” och fukten
kan i vissa fall även vandra tillbaks inåt. Ångbromsen ska placeras max 1/3 in i väggen/konstruktionen.
Det finns även en ”intelligent” ångbroms (Hunton Intello Plus). Konstruktioner som ”andas” utan
ångspärr har visat sig i många fall ha en positiv inverkan på inomhusklimatet.

Hur är med takfotsventilation och cellulosa?

Det finns tyvärr inget enkelt rakt svar på den frågan. Varje hus är unikt och behov för ventilation
varierar från vind till vind. Forskning visar att fuktsituationen inte blir bättre genom att ventilera mer,
vilket är den vanliga föreställningen. Att strypa ventilationen helt, skapar också risker med instängd
fukt. Det finns också en felaktig tro, att takfotsventilationens uppgift är att föra bort fukt.
Ju bättre man isolerar, desto kallare blir det på vinden och risken för fuktskador ökar. SP har i flera
rapporter hävdat att ett rätt utfört oventilerat tak med cellulosaisolering är det bästa alternativet. Det
är frustrerande för många att inte få ett entydigt svar om hur man ska bära sig åt för att skapa en
optimal takkonstruktion. Men verkligheten är så att den varierar från fall till fall.
Många tror att man alltid kan gå ifrån ett ventilerat tak om man använder cellulosaisolering, men det
är en sanning med modifikation.

Hur fort tjänar man in kostnaden på att isolera vinden?

Det varierar självklart med vilket slags hus du har nu, och vad du har på vinden. Det mesta av den
uppvärmda luften stiger uppåt, så det är viktigt med en mössa på huset. Men oftast så har du en
återbetalningstid på 2-4 år.

Vilka snickerier ska man göra på vinden innan ni kommer och isolerar?

I vissa fall så behöver ni förlänga den befintliga takfotsventilationen. Man måste se över behovet av
gavelspetsventiler och/eller annan ventilation. Bygga gångbryggor till de platser på vinden du vill nå.
Kanske bygga något golv för förvaring. Ev. en sarg runt uppstigningslucka, om ni har en sådan.
Montera en ångbroms på ovansida undertak, om det behovet finns.

Vad mer ska man tänka på innan ni kommer?

Vi har en checklista, ”Förberedelsearbeten inför lösullsisolering”. Den finns att läsa på hemsidan
under ”Cellulosa lösull”.

Får man någon garanti efter att ni har isolerat?

Ja, förutom ett installationsprotokoll efter utfört arbete, så får man också ett garantibevis med
resultatgaranti och installationsgaranti.

Varför skriver ni att ”råsponten tar så mycket stryk”?

Det är ett stort problem med bakteriell påväxt i form av svart-prick mögel på insida råspont.
”Problemet” kan ha varierande orsaker som ex. invändig fuktbelastning eller för tät takkonstruktion.

Vad är ett Lambdavärde?

Det anger hur bra ett material isolerar ”under vissa förutsättningar”. Ju lägre värde, desto bättre.
Tillverkarna själva deklarerar sina isoleringsprodukters värmemotstånd.
Det har i många år varit en hätsk debatt om att oberoende institut ska utföra mer
verklighetsförankrade beräkningar än vad som sker nu. De menar att beräkningsmetoder och
laboratorietester av olika slag måste valideras och återkopplas mot verkliga förhållanden.
Det visar sig tydligt i att den verkliga energianvändningen för småhus ligger ofta mycket högre än den
beräknade. Det är lätt att göra liknelsen mot bilars bränsleåtgång.

Vad är värmelagringskapacitet? Och varför är det så viktigt?

Hunton Träfiberisolering har en värmekapacitet på 2100 J. Det och låg luftväxling (konvektion) är
viktiga egenskaper som påverkar ett materials totala isoleringsförmåga. Man får en
värmemagasinerande effekt som medför stabila inomhustemperaturer. Det är extra tydligt vid dagar
med starkt varierande utetemperatur mellan natt och dag. En massiv trähusvägg har 18 ggr
effektivare värmelagringsförmåga än en glasfiberisolerad.

Vad är konvektion?

Det är luftflödet i isoleringen. Varm luft är lättare än kall. Och då det är stillastående luft som är
isolering leder konvektion till värmeförluster. Cellulosaisolering minskar konvektionen och ger därmed
mindre värmeförluster. Lätta mineralullsmattor fungerar inte på det viset. Luftflödet transporterar
också vattenånga, vilken kondenserar där daggpunkten nås. Med cellulosaisolering så minskas
konvektion, den kan buffra kondensen och därmed minska risken för fuktrelaterade skador. Tester har
visat att glasull släpper igenom mer än 10 ggr så mycket värme som cellulosaisolering.

Varför går det åt mer energi än vad som beräknas?

Vid nybyggnation görs alltid en beräkning över husets förväntade energianvändning.
Tyvärr är det oftast stora skillnader mellan den teoretiska och den faktiska förbrukningen.
Enligt en ny rapport från KTH, så är skillnaden på 20-200%. Sanningen är väl som vanligt att man får
det man betalar för. Det viktigaste är att sätta mössan på huset och vissa material håller helt enkelt
den nivå man önskar eller förväntar sig. Konstruktören skriver bara lösull på ritningen, vilket innebär
att byggaren köper in det billigaste materialet man kan hitta (vilket inte alltid är det bästa!).

Stämmer det att möss inte tycker om cellulosaisolering?

Vissa tillverkare hävdar att dess kemikalier/borsalter torkar ut huden på skadedjuren.
Jag är personligen tveksam till om att det stämmer.

Kan man isolera på utsidan av taket?

Så gör man i ”övriga Europa”, och det är med fördel oftast en bra lösning. Du minskar problemet med
nattstrålning vintertid som skapar kondens på insida av yttertaket, samt att det blir en jämnare och
torrare fukthalt i vindsutrymmet.

Vad ska man tänka på när man vill isolera på utsidan av ytterväggen?

Man ska ha ett diffusionsöppet vindskydd. Man vill inte få in kall luft i isoleringen som orsakar
värmeförluster. Den ska skydda mot vind och vatten samtidigt som den mycket enkelt ska släppa ut
vattenånga inifrån. Ju mer isolering du har i väggen, desto viktigare är att du har ett isolerande
vindskydd som skyddar den bärande stommen.

Vad är LCC?

LCC står för Livscykelanalys. Cellulosaisolering ger ytterst liten koldioxidbelastning och förbrukar
minimalt av icke förnyelsebar energi under tillverkningen, jämfört med annan isolering. Vi tycker vid
yggnation att extrema isolertjocklekar ska undvikas. Det är materialslöseri, ökade byggkostnader och större risker för fuktskador. Den första centimetern gör mest nytta och tvärtom med den sista.
En väggkonstruktion med 29 respektive 49 cm isolering har 1 procents skillnad i total energianvändning
räknat på 50 års livslängd.

Vad menas med mindre koldioxidutsläpp?

Användning av träfiberisolering minskar mängden växthusgaser i atmosfären, då cellulosa och andra
träprodukter fungerar som kolsänka. Läs mer om detta under ”cellulosa lösull”.

Är mineralull ofarligt?

Det var under många år klassificerat som ”möjligen cancerframkallande”. Men efter åratal av stark
lobbying från mineralullsindustrin så är mineralull nu klassificerat i grupp 3 ”ämnen som inte är
klassificerbara som hälsorisk för människor”. Det skedde då man inte kunde se något entydigt samband
mellan mineralullsfibrer och lungcancer om man tog med faktorer som rökning, sociala förhållanden
och yrkesmässiga förhållanden. Däremot är Formaldehyd (bindemedlet) numera cancerklassificerat.
Du kan läsa mer om mineralull på denna hemsida.

Stämmer det att mineralull inte kan mögla?

Mineralull betraktas av många felaktigt som okänsligt material när det gäller fukt.
Frost och kondens bildas i mineralull när luften är fuktig och temperaturen är tillräckligt låg på någon
sida av isolermaterialet. I en konstruktion med mycket värmeisolering kan fukt stängas in med
negativa konsekvenser. Detta gäller bl.a i s.k ”passivhus”.
Kritisk relativ fuktighet (RF) för mögel är satt till 90-95% för mineralull.
Bakterieskador och mögelskador som uppstår härrör oftast från de tillsatsmedel som används

Vad menas att mineralullen har en oligopolställning ?

Mineralull dominerar som isoleringsmaterial. Marknadsföring och effektiv lobbyverksamhet har gjort
det möjligt att nå arkitekter och ingenjörer med vinklad information om mineralullsisolering.
Många andra däremot, menar att mineralullens förträfflighet är en illusion, skapad av dem själva.
Och att mineralullen egentligen är ett hälsovådligt och energikrävande isoleringsmaterial som i
praktiken inte är i närheten av den förmåga de försöker sälja in.