Vindskydd Bison

Art.nr:  2035/2036                                                Ingår i Hållbara Hus Byggsystem

Produktfakta
Sammansatt av två skikt med olika väv som är baserat på polyeten och polypropen. P-märkt. Bison vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Duken är vindtät och utsidan är vattenavstötande. Produkten har ett laminatskikt av glest utspunnet polypropenfibrer på ovansidan för att göra den mer motståndskraftig. Åldersbeständighet minst 50 år.

Material: 2 lager PP-fibrer.
Färg: Vit
Rullbredd: 2,75 resp 1,37 m
Rullängd: 25 m
Kvm per rulle: s 68,7 resp 34,3 kvm.
Rullvikt: 4,1 resp 2,0 kg
Vikt per kvm: 60 g
Temperaturtålighet: -20 c till + 40 c.
Sd-värde: 0,2
UV-tålig: 2 månader
Hydrostatiskt tryck: W 1
Draghållfasthet (L/T): 2 kN/m
Brottöjning (L/T): 80%
Rivhållfasthet: 80 N
Brandklass: B2/E

Egenskaper/Användningsområden;
Diffusionsöppen vindtät. Används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter samtidigt uttorkning så att byggfukt, fuktkonvektion och fuktdiffusion inifrån inte ska ackumuleras i konstruktionen och orsaka för höga fukthalter. D.v.s ytterväggen kan andas.
Skyddar mot regn och snö, både under byggnationen och sen under dess livstid.
Fungerar även som väderskydd ( max 2 månader ) under byggtiden.
Monteringsanvisning;
Montera vindskydd på regelstommens utsida. Om Ni använder den mindre duken som är 137 cm bred, så ska den överlappas. Börja med att rulla ut den nedersta. Spänn duken i alla fyra hörn, så att det blir jämt och fäst med häftklammer c 100 mm. Överlappa med den övre duken minst 100 mm. Försegla skarvarna med ”Grön Tejp”.
Kom ihåg att även tejpa längst ner mot utvändig syll.
Val av väggpanel styr sedan om det ska vara liggande gles ( ex. 28x70 ) c 600, eller stående ( ex. 22x45 ).