Drainy Plåt / Strukturmatta

Art.nr:  2061-2062                                                Ingår i Hållbara Hus Byggsystem

Produktfakta
Designad för användning under bandtäckt plåt ( falsat plåttak ). Läggs på underlagstakduk DW/Difftakduk. För ventilerade och oventilerade snedtak. Regn och vindtät. Halkskyddad. Sammansatt av flera skikt med olika väv som är baserat på polyeten och polypropen (samlingsnamn polyolefin). Polyetenfibrerna spinns ut och formas samman till en folie. Fibrerna är korsvis lagda och de ligger så nära varandra att vatten i vätskefas inte kan tränga in mellan fibrerna, men det är ett tillräckligt avstånd för att vatten i ångfas ska kunna vandra igenom materialet. Extremt diffusionsöppen underifrån. Mattan består av ett 3-dimensionellt nät ( svart krullig plast ), och kan läggas direkt på råsponten. Nätet skyddar råsponten från hetta och skador som kan uppstå av plåten. Den minimerar också risken för kondensrost på plåten. Nätet garanterar även ventilationen mellan duk och plåt.

Material: 3-dimensionellt nät.
Färg: Svart
Rullbredd: 1,40 m
Rullängd: 30 m
Kvm per rulle: s 42 kvm
Rullvikt: 9,3 kg
Vikt per kvm: 250 g
Tjocklek 9 mm
Temperaturtålighet: -10 C till +80 C
Sd-värde: 0,02
UV-tålig: 2 månader
Hydrostatiskt tryck: W 1
Draghållfasthet (L/T): 280 / 250 (N/5 cm)
Brottöjning (L/T): 50%/60%
Rivhållfasthet (L/T): 190 N
Brandklass: B2/E

Egenskaper/Användningsområden;
Extremt diffusionsöppen underlagstakduk. Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter samtidigt uttorkning så att byggfukt, fuktkonvektion och fuktdiffusion inifrån inte ska ackumuleras i konstruktionen och orsaka för höga fukthalter. D.v.s taket kan andas. = S.k ”Goretex”. Med ett ångöppet och vattentätt underlagstak behövs ingen luftspalt mellan isolering och tak.
Du får förutom ett oventilerat pararelltak också:
-Optimal isoleringstjocklek.
-Fuktsäker konstruktion.
-Snabbt montage.
-Färre arbetsmoment- mindre antal material- bättre totalekonomi.
Monteringsanvisning;
Monteras direkt på råspont. Duken kan monteras både vertikalt och horisontellt. Rulla ut duken så att det blir jämt utan veck. Limma och foga med ”Orcon Lim”.