Vindtät TC Plus

Art.nr:  2030                                                Ingår i Hållbara Hus Byggsystem

Produktfakta
Sammansatt av två skikt med olika väv som är baserat på polyeten och polypropen (samlingsnamn polyolefin).
Polyetenfibrerna spinns ut och formas samman till en folie. Fibrerna är korsvis lagda och de ligger så nära
varandra att vatten i vätskefas inte kan tränga in mellan fibrerna, men det är ett tillräckligt avstånd för att vatten
i ångfas ska kunna vandra igenom materialet. Produkten har ett laminatskikt av glest utspunnet
polypropenfibrer på ovansidan för att göra den mer motståndskraftig.

Material: 2 lager PP-fibrer
Färg: Grå. Den ”blanka ljusgråa” sidan ska vara inåt.
Rullbredd: 2,80 m
Rullängd: 25 m
Kvm per rulle: 70 kvm
Rullvikt: 7,0 kg
Vikt per kvm: 100 g
Tjocklek: 0,6 mm
Temperaturtålighet: -20 C till +80 C
Sd-värde: 0,02
UV-tålig: 2 månader
Hydrostatiskt tryck: W 1
Draghållfasthet (L/T): 230 / 140 (N/5 cm)
Brottöjning (L/T): 40% / 70%
Rivhållfasthet: 90 N
Brandklass: B2/E

Egenskaper/Användningsområden;
Extremt diffusionsöppen vindtät, 25 ggr mer öppen för invändig fukt, jämfört med vindskydd BISON.
Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter samtidigt uttorkning så att byggfukt,
fuktkonvektion och fuktdiffusion inifrån inte ska ackumuleras i konstruktionen och orsaka för höga fukthalter.
D.v.s ytterväggen kan andas. = S.k ”Goretex”.
Skyddar mot regn och snö, både under byggnationen och sen under dess livstid.
Fungerar även som väderskydd( max 2 månader ) under byggtiden. Är mer vattenavvisande och har högre
hållfasthet än andra vindskydd på marknaden. Tål därmed högre vindstyrkor. Tillåter också användning
tillsammans med värmeisolering av lösull.
Monteringsanvisning;
Montera vindtät på regelstommens utsida. Spänn duken i alla fyra hörn, så att det blir jämnt och fäst med
häftklammer c 100 mm. Överlappa med den övre duken minst 100 mm. Försegla skarvarna med ”Grön Tejp”.
Kom ihåg att även tejpa längst ner mot utvändig syll.
Val av väggpanel styr sedan om det ska vara liggande gles( ex. 28x70 ) c 600, eller stående( ex. 22x45).