Difftakduk Bison P

Art.nr:  2025                                                Ingår i Hållbara Hus Byggsystem

Produktfakta
P-märkt och genomtrampningssäker underlagstakduk. Sammansatt av flera skikt med olika väv som är baserat på polyester och polyuretan. Monolithicteknik. Polyesterfibrerna spinns ut och formas samman till en folie. Fibrerna är korsvis lagda och de ligger så nära varandra att vatten i vätskefas inte kan tränga in mellan fibrerna, men det är ett tillräckligt avstånd för att vatten i ångfas ska kunna vandra igenom materialet. Produkten har ett laminatskikt av glest utspunnet polyuretranfibrer på ovansidan för att göra den mer motståndskraftig.

Material: 3 lager PP-fibrer.
Färg: Blå med svart text . Texten ska vara uppåt mot dig.
Rullbredd: 1,50 m
Rullängd: 50 m
Kvm per rulle: s 75
Rullvikt: 17,6 kg
Vikt per kvm: 235 g
Temperaturtålighet: - 40 c till + 90 c.
Sd-värde: 0,12
UV-tålig: 2 månader
Hydrostatiskt tryck: W 1
Draghållfasthet (L/T): 275 / 390 (N/5 cm)
Brottöjning (L/T): 55% / 60%
Rivhållfasthet: 250-200 N
Brandklass: B2/E

Egenskaper/Användningsområden;
Diffusionsöppen underlagstakduk. Minsta taklutning 14 Grader. Har dubbla klisterkanter. Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter samtidigt uttorkning så att byggfukt, fuktkonvektion och fuktdiffusion inifrån inte ska ackumuleras i konstruktionen och orsaka för höga fukthalter. Dvs taket kan andas. = S.k ”Goretex”. Med ett ångöppet och vattentätt underlagstak behövs ingen luftspalt mellan isolering och tak. Du får förutom ett oventilerat pararelltak också:
-Optimal isoleringstjocklek.
-Fuktsäker konstruktion.
-Snabbt montage.
-Färre arbetsmoment- mindre antal material- bättre totalekonomi.

Monteringsanvisning;
Kan monteras på råspont eller direkt på takstolarna (dock ej genomtrampningssäker). Fungerar även som väderskydd för huset under byggnationstiden. Duken kan monteras både vertikalt och horisontellt. Dock rekommenderas att duken monteras tvärs takfallets riktning. Börja nerifrån och arbeta dig uppåt. Spänn duken så att det blir jämt och fäst med rostfri häftklammer (minst 140/10) i två rader, 60 mm c/c, inom överlappet på 10 cm. Första våden mot takfotsplåt limmas med ”Orcon Lim”.
Vid blåsning av Cellulosa lösull krävs det 4 extraläkt (27x27mm) mellan varje takbjälke, för att hålla ner underlagstaket och skapa erforderlig vattenavrinning. 2 av extraläkten ska placeras nära ( 5 cm ) takbjälkarna för att förhindra avrinning mot ordinarie ströläkt och så 2 st ytterliggare däremellan.
För att få täta skarvar skall duken klämmas ner med ströläkten mot takstolen. Överlappning ska göras med 200 mm där det krävs. Skarvarna kan också tätas med ”Airstop Flex Tejp” mot råspont, annars ”Tejp Grön"