Teknisk information

Träfiberisolering har unika egenskaper när det gäller fukt. Den kan ta upp, transportera och avge fukt i mycket större utsträckning än någon annan typ av isolering. Det beror på att trä är ett hygroskopiskt material, vilket minskar risken för kondens i den bärande strukturen och liknande byggnadsskador. Dessutom bidrar materialets fuktdynamik till ett jämt och sunt inomhusklimat. Tillsammans med en hög värmelagringskapacitet och låg inre konvektion, så minskar värmeförlusterna. Allt detta innebär ett nygammalt sätt att bygga på. För oss är det oerhört viktigt att våra material och konstruktioner är väl dokumenterade. Vi följer noga den forskning som sker på detta område. Våra råd är till för att varaktigt uppfylla kraven i BBR/Energi och Fukt.