background image

Arbets- och monteringsanvisningar.

2010-2061   Tätskiktsdukar.

Alla våra dukar har en fram och baksida. Dukens funktion är alltid emot dig när du arbetar.                                   
Vindskydd och Vindtät TC Plus är dukar som bara är på utsida yttervägg innanför fasaden.                                     
Då är den funktionella sidan ”från huset”. Den används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom 
säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Båda dessa dukar är diffusionsöppna, vilket innebär att 
fukten kan vandra ut genom materialet. Vindtät TC Plus är extremt diffusionsöppen från insidan.                       
Utsidan på dessa dukar är vattenavvisande ( klass W1 ). Vid montering så ska duken spännas i alla fyra hörnen, 
så att det blir jämnt. Fäst med häftklammer cc 100 mm. Ev. överlappning ska göras med minst 100 mm. 
Försegla ev. skarver med Grön Tejp.   

Ångbroms Vit och Brun, samt Intello Plus Variabel har du bara på den ”varma sidan ”, d.v.s  insida vägg och 
tak. En ångbroms är mer diffusionstät än vindskyddet, men långt ifrån så tät som en ångspärr. Därigenom 
underlättar den för ev. byggfukt att torka/andas ut. Ångbromsen bidrar tillsammans med cellulosaisoleringen, 
till en mer förlåtande konstruktion som kan andas. Den används för att lufttäta och för att kontrollera 
vattenångan. Funktionen mot dig ”inåt huset”.   Monteras med trycket/texten mot den varma/invändiga sidan. 
Ångbromsen monteras på samma sätt som de vindtäta dukarna. Dock bör överlappningen vara minst 200 mm. 
Låt också ångbromsen gå ner över bjälklaget. Limma på bjälklaget med Orcon Lim eller Primer.                   
Alternativt så skär man av duken längs kanten vägg/bjälklag och tejpar med Tejp Airstop Flex/Tejp Grön.             
Vid sprutning av lösull så bör glesen monteras på insidan med ett centrumavstånd på 40 cm. 

Underlagstakduk DW och Difftak Bison P är uppepå taket. De har dubbla klisterkanter.  De monteras 
ovanpå takstolarna, antingen vertikalt eller horisontellt. Då är funktionen ”mot himlen”. Minsta taklutning är 14
grader. De är extremt diffusionsöppna mot undersidan, vilket innebär att någon luftspalt ej behövs då man 
isolerar med cellulosa direkt mot duken. Materialet/konstruktionen tillåter oönskad invändig vattenånga att 
transporteras ut genom materialet samtidigt som den är vatten- och lufttät från ovansidan. Dukarna kan stå 
fritt/exponerad i minst 2 månader. Difftak Bison P är också genomtrampningssäker. Samma duk kan du lägga i 
en krypgrund. Då blir funktionen ”mot marken”. ( mot markfukt ).  Spänn duken så att det blir jämnt och fäst 
med rostfri klammer i två rader, 60 mm c/c inom överlappet på 10 cm. Använd gärna Orcon Lim vid 
överlappningar och Spiktätningsband under ströläkten.

3010-4010   Tejper och  Manschetter 

Det ska vara en torr och dammfri yta.  Ju bättre tryck, desto bättre vidhäftningsförmåga.                                         
Kan användas på båda sidorna av konstruktionen, d.v.s  varm och kall yta.                                                   
Arbetstemperatur från – 5 C. Tejperna har silikonpapper som avlägsnas vid montering.                                     
Avlägsna lite av skyddsfolien först, fäst och rulla ut samtidigt som folien dras av. Klipp av efter önskad längd. 
Belasta inte tejpen för mycket elastiskt. ( strävar efter ursprunglig form ).                                                                   
Tejp Grön = Sammanfoga dukar och rörgenomföringar.                                                                                                 
Tejp Airstop Flex  = Säkerställa täthet i hörn, tak/vägg och golv/vägg.                                                                         
Butyltejp =  Skarv mellan plåt till tegel, betongväggar och tak, lagning av läckande hängrännor, slangar, rör. 
Spiktätningsband = Under läkt för att täta runt spikar/skruv. Motverkar att fukt tränger in.

6045-6220     Hunton Nativo träfiberskiva.

Använd en Hunton Såg eller en fogsvans. Skär skivan med 10-15 mms överhäng/bredd, så att Ni trycker in den.