Ångbromsduk Vit

Art.nr:  2050/2051                                                Ingår i Hållbara Hus Byggsystem

Produktfakta
Spinnbunden polypropylenduk med mellanliggande armeringsnät. P-märkt. Lätt, smidig, rivtålig, formstabil, åldersbeständig, 100% återvinningsbar. Hälften så öppen som Ångbromsduk-Brun.

Material: Polypropylenduk med armeringsnät.
Färg: Vit.
Rullbredd: 2,80 resp 1,40 m
Rullängd: 25 m
Kvm per rulle: s 70 resp 35 kvm
Rullvikt: 8,4 resp 4,2 kg
Vikt per kvm: 120 g
Temperaturtålighet: - 40 C till + 80 C
Sd-värde: 4,0
Vattentäthet: Tät vid 200 mm (2kPa)
Draghållfasthet (L/T): 210 / 150 ( N/5 cm )
Brottöjning (L/T): 50%/60%
Rivhållfasthet (L/T): 195 N / 195 N
Brandklass: B2/E

Egenskaper/Användningsområden;
Ersätter ångspärren. Används på den varma sidan. För optimal fuktreglering till vägg och takkonstruktioner. Är en ångbroms och lufttät duk. Mer diffusionsöppen än en ångspärr, men 100% lufttät. Ångbromsen kallas också för ett diffusionsöppet tätskikt. Skyddar konstruktionen mot fukt och luftrörelser. Diffusionsöppen menas med att mån tillåter viss vattenånga från byggnaden transporteras ut genom duken. Ångbromsen är mer diffusionstät än vindtät, men inte så tät som en ångspärr. Man ska underlätta för ev. byggfukt att torka ut. Fukten ska inte stängas in. Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen ( minst 28, helst 45 mm ), undvikar man att punktera den vid t.ex elinstallationer.
Monteringsanvisning;
Duken kan monteras både vertikalt och horisontellt. Spänn duken i alla fyra hörnen, så att det blir jämt och fäst med häftklammer, c 100 mm. Ev. överlappning ska göras med 200 mm där det krävs. Skarvarna kan också tätas med ”Tejp Grön”.
Nertill insida vägg / bjälklag låter man ångbromsen gå ner minst 10 cm över bjälklaget.
Limma på bjälklaget med ”Orcon Lim”.
Alternativt så skär man av duken längs kanten vägg/golv och tejpar med ”Tejp Airstop Flex” eller ”Tejp Grön”.