background image

           Hur mycket värme går det genom olika slags isoleringsskivor? 

 

 
Mätningarna har utförts i en så kallad ”Heatbox 500”.  Yttermåtten i provlådan är 400x400mm.  Värmeflödet har varit 100mm under isoleringen. 
Isoleringens tjocklek har varit 300mm med en densitet enligt typgodkännandet.  Intervallerna har varit +2° till +22°C.  Mätperioderna har varit från  
oktober 2011 till mars 2012, både inomhus och utomhus.  Mätningens givare har varit centralt i provlådans mittdel , 10 mm ner i isoleringen.  
Temperaturdifferenserna mellan under respektive över isoleringen har därefter registrerats. 
 

0,2 

1,1 

2,4 

3,6 

4,5 

4,9 

0,6 

1,9 

4,1 

7,1 

8,9 

10,5 

0,7 

2,1 

5,4 

9,2 

12,2 

14,6 

0,9 

3,8 

8,1 

12,6 

15,1 

17,1 

4,1 

12,3 

15,1 

17,4 

19,4 

21,7 

0

5

10

15

20

25

efter 5 min

efter 10 min

efter 15 min

efter 20 min

efter 25 min

efter 30 min

Hunton Flex 95mm

Isover 170mm

Paroc 120mm

Knauf 95mm

Isover 45+45mm