background image

                  Hur mycket värme går det genom olika typer av lösull ? 

 

 
Mätningarna har utförts i en så kallad ”Heatbox 500”.  Yttermåtten i provlådan är 400x400 mm.  Värmeflödet har varit 100 mm rakt under isoleringen med uppåtriktad värmeström. 
Isoleringens tjocklek har varit 300 mm med en densitet enligt typgodkännandet.  Intervallerna har varit +2° till +22°C.  Mätperioderna har varit från oktober 2011 till mars 2012,                    
både inomhus och utomhus.  Mätningens givare har varit centralt i provlådans mittdel , 10 mm ner i isoleringen.  
Temperaturdifferenserna mellan under respektive över isoleringen har därefter registrerats.

 

0,1 

0,3 

0,5 

0,7 

0,8 

0,9 

0,2 

0,6 

1,1 

1,7 

2,6 

5,3 

0,3 

1,1 

2,2 

4,1 

6,9 

11,1 

0

2

4

6

8

10

12

efter 5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

Thermocell

Paroc

Isover