Hållbara Hus Byggsystem

Vill du bygga energieffektivt, så tänk på att välja rätt byggmetod, minimera energiförbrukningen, ha rätt kvalitetstänk i det du gör, se till helheten och var medveten om isolerings- och fuktproblematiken. Ett alltför välisolerat klimatskal kan leda till fuktproblem. Daggpunkten och kondensutfällningen är lika viktig att studera som t.ex snölasten. Utsätt huset för så lite fukt som möjligt under byggprocessen och skydda konstruktionen på bästa möjliga sätt hela tiden för att undvika byggfukt.

Vad innebär olika dukar/tätskikt?
Det handlar om att skapa förutsättningar för en balanserad klimatskärm avseende ångtransport. Huset ska skyddas mot vind och vatten samtidigt som det ska ”andas”. Byggnaden ska vara och förbli torr och tät. Fukt som kommer in i konstruktionen (oftast från insidan) måste kunna vandra ut genom vindskyddet utan risk för kondens. Man ska minimera risken för att fukt stannar kvar i konstruktionen.

Man pratar ofta om Ånggenommotstånd. Det är hur många ggr ett material är tätare än luft. Ju lägre värde = desto enklare för ånga att tränga igenom. Luft är = 1. Exempelsvis har:

Luft: Sd-värde:
-Träfiber, 50 mm 1,5 0,05
-Gips, 13 mm 5 0,10
-Trä 50
-Ångbroms 90 2,50-6,45
-OSB, 13 mm 300 2,40
-Plastfolie, 0,2 mm 100.000 20,00-37,50

Värdet på den duk som sitter på insida yttervägg ska vara minst 6 ggr tätare, än den duk som sitter på utsida yttervägg (Sd-värdet)

På yttertaket har man en diffusionsöppen underlagstakduk.
Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter uttorkning så att fukt underifrån inte ackumuleras i konstruktionen. Då behövs det inte heller någon luftspalt mellan isolering och tak. Normal underlagstakpapp som ex. ”YAP 2200”, gör att fukten underifrån ”fastnar” i råsponten.
(TC Underlagstakduk har Sd= 0,02)
Det är också bra (ur flera aspekter) att isolera på yttertaket.

På insida yttervägg och tak har man en luftrörelsetät ångbroms.
Ångbromsen kallas också för ett diffusionsöppet tätskikt.
Diffusionsöppen menas med att man låter vattenånga från byggnaden transporteras ut genom vindskyddet.
Ångbromsen är mer diffusionstät än vindskyddet, men inte så tät som en ångspärr.
Man ska också underlätta för ev. byggfukt att torka ut. Fukten ska inte stängas in.
Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen, undviker man att punktera den vid ex. elinstallationer.
(Ångroms Brun har Sd= 6,45, Ångbroms Vit = 2,50).

På utsida yttervägg har man ett diffusionsöppet vindskydd.
Man vill inte få in kall luft in i isoleringen som orsakar värmeförluster.
Den ska skydda mot vind och vatten. Den ska mycket enkelt kunna släppa ut vattenånga inifrån.
(TC Vindtät Plus har Sd= 0,03, Asfalt Vindtät 19 mm har Sd= 0,165)