Hur kommer det sig att Thermocell träfiber isolerar så bra?

Tyvärr har många uppfattningen att mineralull isolerar lika bra som träfiber. Man tänker ”isolering som isolering”, det är väl i stort sett samma sak. Men detta stämmer inte alls. Nu har det också gått inflation i låga Lambdavärden som tillverkarna har ”uppgraderat”.

Om CE-märkning och mätning av värmekonduktivitet (det så kallade Lambdavärdet)

År 2002 infördes enhetliga europeiska regler för redovisning av egenskaperna hos värmeisolering för byggnader. Produkter som uppfyller en viss standard får märkas med ett CE-märke. CE-märkningen är INGET kvalitetsmärke. Isoleringsproducenterna behöver INTE ha någon övervakande kontroll för redovisad värmekonduktivitet. Man måste också veta att Lambdavärdet gäller vid +10 grader, inomhus och när värmen går NERÅT. Är det kallare, så ska detta värde korrigeras. Dessa sämre värden är ”frivilliga” och behöver därför inte redovisas.

Sammanfattningsvis beror den stora skillnaden i isoleringsförmåga på tre faktorer.

1) Lufttätheten.
Träfibern är en högdensitetsprodukt, dvs. materialet är mycket tätt och har därmed hög densitet. Tack vare den goda tätheten och en tyngd på 35-50 kg/kbm (skiva/lösull) i vägg förhindrar man luftströmmar (konvektion) i isoleringen. Lufttätheten gör även att materialet har en hög värmekapacitet. Vid en densitet av 59 kg/kbm har Thermocell en luftgenomsläpplighet på 0,10 vid 2 Pa, motsvarande för mineralull är 0,24.
Dvs: Thermocell är mer än dubbelt så luftrörelsetätt som mineralull.

2) Värmekapaciteten.
Det är den energimängd som åtgår att uppvärma materialet med massan. Är värdet högt, så har produkten således en stor tröghet. Det beskrivs ofta som en bra ackumuleringsfunktion. Värdet för glasull är 670 joule/kg, stenull har 860, medan Träfiber har ca: 1850!

”Phase Lag” indikerar hur många timmar det tar för ett material att överföra värme från utsidan till insidan av en byggnad sommartid. Ju högre värmelagringskapacitet ett isolermaterial har, ju längre tid tar det för värmen att överföras. Träfibern har 4,6 timmar, medan mineralull har 0,6 timmar.
Dvs: Thermocell håller värmen mer än 6 ggr bättre än syntetisk isolering.

3) Konvektion.
D.v.s. luftrörelser i isolering är normalt ett mycket stort problem. Det leder till energiförluster, risk för kondensation och skador på syllar m.m i konstruktionen. Träfibern har genom sin höga densitet och sitt låga värde för luftgenomsläpplighet mycket låg inre konvektion. Träfiber består av cellulosafibrer, dvs. växtfibrer, vilka även innehåller luft som bidrar till att binda effekt vid anblåsning. Med andra ord, hela energin i isoleringen blåser inte bort när den utsätts för vindpåverkan.

Mineralull har öppen porstruktur och hög luftgenomsläpplighet, vilket innebär luftrörelser som startar en naturlig konvektion = ökar värmetransporten genom materialet. Detta sker redan vid 40 cm för glasullen och 45 cm för stenullen. Se t.ex. rapporten från det superisolerade flerbostadshuset, ”Kv Seglet” i Karlstad, där det inte räckte med 80 cm stenull, utan man fick kompaktera stenullen ner till 30 cm och sedan komplettera med cellulosafiber!

Enligt en rapport från Chalmers Tekniska Högskola, så har cellulosan ett K-värde på 0,033, stenullen 0,044 samt glasullen 0,055. ( Stillastående luft har 0,026, man ska ha ett så lågt värde som möjligt ).

Den naturliga konvektionen (egna luftrörelser) startar vid en temperaturskillnad av 15 grader för glasullen, d.v.s när det är 7 grader varmt ute, vid 22 grader för stenull, d.v.s när det är 0 grader ute, men inte alls för träfibern. Detta medför upp till 25% högre värmeförluster för mineralullen.
Dvs: Mineralull fungerar sämre ju kallare det är.

I en annan rapport fick Träfiber L= 0,039, Glasull L=0,066 samt Rockwool L= 0,058.

Vi har en Resultatgaranti på det praktiska Lambdavärdet 0,039!