Arbetsanvisningar samt förberedelsearbeten inför lösfyllnadsisolering med CELLULOSA LÖSULL

”Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är i de flesta fall både enkelt och kostnadseffektivt. De flesta småhus har ett yttertak som leder bort vatten, en kall uteluftventilerad vind och ett värmeisolerat bjälklag. I de flesta fall går det att tilläggsisolera direkt ovanpå den gamla isoleringen. Om tilläggsisoleringen av bjälklaget utförs på rätt sätt så försvinner mindre värme upp på vinden och du får därmed ett mer energisnålt hus. Dessutom kommer bjälklagets insida att bli varmare, och du får en jämnare inomhustemperatur. Bjälklaget bör isoleras med lösull av cellulosafibrer.” ( Boverket, Energieffektiva åtgärder, 2007 )

Besiktning före vindsisolering.
När Ni har bestämt Er för att tilläggsisolera Ert hus eller vill ha en offert, så kommer vi hem till Er. Där gör vi en gemensam besiktning och kommer överens om vad som bör göras. Vi tittar på avstädningen, erforderlig ventilation, eventuella fuktskador och otätheter, bärighet av bjälklag, vart ev. rensluckor och dylikt finns m.m. Befintlig isolering kan behöva utjämnas. Landgångar kanske behöver byggas, och i så fall med en höjd av 50 mm över isoleringen. Sarg runt invändig lucka. Monterad vindslucka ska också vara isolerad för att förhindra kallras. Det ska vara motsvarande ett diffusionsöppet tätskikt ( ångbroms ) under taket. Runt murstocken behövs ibland en s.k brandmatta, minst 30 mm bred.
OBS! Det behövs ingen luftning vid takfoten vid installation av Cellulosa lösull.
Den kan t.o.m försämra fuktförhållandena på vinden. Dock behövs oftast gavelspetsventiler, nockventilation, och/eller s.k ”mögelstopp”. Har vinden ett golv, så behöver det som regel höjas för att isoleringen ska bli fullvärdig. Mät fuktkvoten i råsponttaket ( max 16% ). Tänk på att vinden ofta har för hög fukthalt det första året vid nyproduktion. Ha en avfuktare på när det behövs.
Allmänt:
Framkomlig väg för stor eller liten lastbil. Inga bilar bör stå i vägen när vi kommer. Vi behöver elförsörjning till vår isoleringsmaskin. Helst 380 Volt-16A, (europahandske), annars 3 st lediga 220v-uttag på varsin 10A-säkring. Helst Trög 10-C. Tillgång till WC. Tillgång till uppvärmd matplats och micro. Erforderligt lyse bör finnas. Ev. ställningar om så erfordras tillhandahålles och uppsättes av byggherren/beställaren.

Isoleringsutförandet.
Etablering sker med stor eller liten lastbil. Vi drar in en slang i byggnaden via trapphus, vindslucka eller fönster. Isoleringsaggregatet står på lastbilen, där en man matar in balar i maskinen som river sönder och fluffar upp isoleringen. Maskinen har 4 st fläktar som blåser upp isoleringen via slangen till vinden. Den andra är på vinden med en fjärrkontroll och utför själva isoleringsarbetet. Beställd tjocklek måste vara minst 200 mm som ökas med 20-30 % sättningspåslag ( olika beroende på beställd färdig höjd ) för kommande sättningar.

Efterarbeten.
Rengöring av landgångar och inspektionsluckor. Allmän städning av arbetsplatsen. Ifyllning av installationsprotokoll. Övrigt, se "Egenkontroll".