SAMTLIGA NYHETER


(2024-02-06)

Ventilation på vinden

Vi har gjort iordning en ”lathund” åt våra kunder i detta ämne åt sina egna uppdragsgivare.

Åsikterna är många, frågorna är ännu fler.

Vad är det egentligen som gäller?

Vilka krav ska man uppfylla mot BBR-Boverkets Byggregler?

Andra säger att det beror på de felaktiga lambdavärdena, som tillverkarna av isolering

Vad säger HusAMA? Vad står det i föreskrifter och allmänna råd?
(2024-02-06)

Nya kataloger

HUNTON har kommit med 2 st nya kataloger som ni kan hämta hos oss.

Det är ”Konstruktionsöversikt” och ”Nativo Träfiberisolering lösull”.

Där kan man t.ex se olika förslag på konstruktioner med dess brandklass

(2024-02-06)

NORDBYGG

NORDBYGG närmar sig med stormsteg.

Boka redan nu in 23-26/4. Älvsjömässan.

Hunton Fiber har monter C 04:43.

Boka gärna in en tid med oss, så syns vi där.
(2020-09-14)

Energislukande hus

Byggindustrins granskning som visade att nybyggda hus i snitt drar 20-30% mer energi än
projekterat har under sommaren varit en het potatis på sociala medier.

Debatten har gått varm i byggbranschen, men det är förvånansvärt få som är förvånade.

Många menar att det är helt oacceptabelt, med tanke på den kunskap och de verktyg som
finns. Vissa menar att det beror på att de flesta nybyggda hus är för täta, och att dagg-
punkten därmed är inflyttad i konstruktionen. Väggen blir ”för fuktig”, som i sin tur medför
högre energiåtgång för att torka upp densamma.

Andra säger att det beror på de felaktiga lambdavärdena, som tillverkarna av isolering
använder. Mätningarna sker i laboratorium under en kort tid, vilket betyder att de testade
isoleringsmaterialen aldrig utsätts för naturens påverkningar i form av tryckskillnader
och/eller fukthalt. Det finns många rapporter som visar att framförallt mineralullen har helt
felaktiga värden...
Läs mer!
(2019-09-12)

Klimatdeklarationer kommer snart

Från och med januari 2022 införs krav på klimatdeklarationer vid uppförande av nya
byggnader. Det är ett steg i rätt riktning för att minska klimatpåverkan från byggandet.

Man vill minska klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.
Ett viktigt steg på vägen till en klimatdeklaration är att börja använda LCA-metoden för att
identifiera och kvantifiera byggnadernas klimatpåverkan.
Till en början ska det gälla de bärande konstruktionsdelarna, klimatskärm och innerväggar i
flerbostadshus. Sedan är det tänkt att även installationsprodukter och ombyggnader ska
ingå.

IVL Svenska miljöinsitutet menar att man nästan kan halvera miljöpåverkan från byggandet
med hjälp av förändrade materialval och känd teknik. Framförallt då genom att öka
användningen av förnybara träbaserade material...
Läs mer!
(2019-04-18)

Husbåtar

Vi har nu börjat med tillverkningen av husbåtar.

Stommen byggs med lättbalk från Hunton och med Nativo träfiberskivor som isolering.
På utsidan har vi en vindtät asfaboard (med not och spont), distansläkt och panel.
Insidan består av ett installationsskikt med isolering, ångbroms och därefter inre beklädnad.
Bjälklaget har genomgående 400 mm LVLbalkar.

Vad vi känner till, är detta de mest hållbara och energieffektiva husbåtar som byggs.
Det finns flera modeller, så valfriheten är stor.

Snart lanseras en hemsida med all information och kontaktuppgifter om dessa husbåtar som
byggs i Arboga och Västerås. Mer info om detta finns snart på vår facebooksida.


(2019-09-12)

Swedisol vill försätta Woodisol AB i konkurs

En process som nu har pågått i över 7 år, börjar se sitt slut.

Woodisol AB var ett företag som tillverkade Thermocell träfiber i Västerås.
De sålde också Feelingwood träfiberskivor och lösullsisolerade med Thermocell.
Tillverkningen flyttades dock till Danmark efter några år och ägaren slutade en tid senare.

Företaget har sedan successivt avvecklats och har numera sedan en längre tid tillbaka ingen
verksamhet, utan är vilande.

Woodisol AB (och ett femtontal andra företag) har under många år, varit utsatta för Swedisols
(branschföreningen för mineralullstillverkarna) angrepp och påhopp.
De skickar ständiga hotbrev till företag som sysslar med alternativ isolering (cellulosa)...
Läs mer!
(2019-09-12)

U-värdekalkylator

På vår leverantörs hemsida (hunton.se) finns nu en U-värdeskalkylator, där du kan lägga in våra produkter
så får du ett U-värde för konstruktionen.

➜  U-värdekalkylator 💻


(2019-04-18)

Fakta om Mineralull

På förekommen anledning och med uppmaning från Swedisol kommer ett nytt faktablad om mineralull.
Det finns numera på vår hemsida under teknisk information.
(2019-04-02)

Chockprissänkning på Hunton Nativo

I samband med att Hunton Fibers nya fabrik för tillverkning av Hunton Nativo träfiberskivor nu är i produktion,
så har vi fått mycket bättre inköpspriser. Framförallt mycket lägre fraktkostnader gör att vi kan
sänka priserna med över 30%.