VARMA FAKTA

Hunton Nativo - träfiberisolering!


Naturprodukt
Råvaran kommer till 100% från gallring av tallskog och från sågverk i form av flis från materialproduktionen.
Är certifierat med europeiska kvalitetsmärkningen-”natureplus”, vilket står för hälsomedvetenhet, miljövänlig produktion,
skydd av begränsade naturresurser och deras tillämpningsområde.

Värmen stannar kvar
Har ett av marknadens bästa isoleringsvärden. Släpper igenom 3 ggr mindre värme, jämfört med mineralull.
Håller värmen lika bra sommar som vinter, till skillnad mot syntetiska material som fungerar sämre ju kallare det är.

Luftrörelsetät
Mer än dubbelt så luftrörelsetät som syntetiska material.

Brandsäkerhet
Innehåller 3% ammoniumfosfat som vid upphettning förbrukar syre. Isoleringen förkolnar vid brand och skyddar den
bärande konstruktionen mot lågorna en viss tid. Leder värme sämre än glas och sten.
Avger inga giftiga gaser som vissa andra. Smälter inte vid 150 grader (EPScellplast) och 200 grader ( glasull ). Brandklass E.

Byggnadsvårdande
Minimal mögelrisk eftersom träfibern balanserar fukten och vädrar bort den ur byggkonstruktionen. Reducerar risken för
fuktskador och skapar större marginaler i förhållande till konstruktionsfel/byggfel.
Träfibern har naturligt röthämmande egenskaper.

Miljövänligt-energisnålt
Återvinningsbar. Tär inte på jordens lagrade tillgångar.
Varje kubikmeter trä som ersätter andra byggmaterial minskar koldioxidutsläppen i atmosfären med i genomsnitt 1,1 ton.
Lägg till de 0,9 ton koldioxid som lagrats i träet, så sparar varje kubikmeter trä 2 ton koldioxid.
Mycket låg energiåtgång vid framställning. Inga kemikalier vid tillverkning.

Ljudisolerande
Har hög densitet ( 50 kg/kbm ) med en tät och homogen fiberstruktur, vilket ger en effektiv ljudisolerande effekt.
Diffusionsöppna konstruktioner
Behöver inte använda plastfolie i huset. Använd ångbroms som lufttätt skikt.

Beprövat
Träfiber som isolering har funnits i mer än 35 år och fungerat utmärkt.

Behaglig
Mjuk och skön. Inga handskar eller skyddskläder behövs. Inget som irriterar huden.

Produktdokumenterat
CE-märkt, Emissionstestat, Svensk Byggvarudeklaration, Basta, Sunda Hus, LCA, FDV, m.m.