background image

Arbetsanvisningar samt förberedelsearbeten 
Inför lösfyllnadsisolering  med Hunton Nativo LÖSULL.

”Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är i de flesta fall både enkelt och kostnadseffektivt.
De flesta småhus har ett yttertak som leder bort vatten, en kall uteluftventilerad vind och ett 

värmeisolerat bjälklag. I de flesta fall går det att tilläggsisolera direkt ovanpå den gamla isoleringen.      
Om tilläggsisoleringen av bjälklaget utförs på rätt sätt så försvinner mindre värme upp på vinden och du 

får därmed ett mer energisnålt hus. Dessutom kommer bjälklagets insida att bli varmare, och du får en 
jämnare inomhustemperatur.  Bjälklaget bör isoleras med lösull av cellulosafibrer..”                                       (

Boverket, Energieffektiva åtgärder, 2007 )

Förbesiktning inför tilläggsisolering.
När Ni har bestämt Er för att tilläggsisolera Ert hus eller vill ha en offert, så kommer vi hem till Er.           

Där gör vi en gemensam förbesiktning och kommer överens om vad som bör göras.
Vi tittar på avstädningen, erforderlig ventilation på vinden, hur ventilationen inomhus påverkar vinden, 

eventuella fuktskador och otätheter, bärighet av bjälklag, vart ev. rensluckor och dylikt finns m.m.  
Befintlig isolering kan behöva utjämnas. Landgångar kanske behöver byggas, och i så fall med en höjd av 

50 mm över isoleringen. Sarg runt invändig lucka. Monterad vindslucka ska också vara isolerad för att 
förhindra kallras. Det ska vara motsvarande ett diffusionsöppet tätskikt ( ångbroms ) under taket.               

Runt murstocken behövs ibland en s.k brandmatta, minst 30 mm bred.
OBS !  Det behövs oftast ingen luftning vid takfoten vid installation av Hunton Nativo lösull.                          

Den kan till och med ibland försämra fuktförhållandena på vinden.                                                                      
Dock behövs oftast  gavelspetsventiler, nockventilation, och/eller  s.k ”mögelstopp”.                                       

Har vinden ett golv, så behöver det som regel höjas för att isoleringen ska bli fullvärdig.                                 
Mät fuktkvoten i  råsponttaket ( max 16% ). Tänk på att vinden ofta har för hög fukthalt det första året vid 

nyproduktion. Ha en avfuktare på när det behövs. 

Allmänt:
Framkomlig väg för stor eller liten lastbil.  Inga bilar bör stå i vägen när vi kommer.                                          

Vi behöver elförsörjning till vår isoleringsmaskin.  Helst 380 Volt-16A, (europahandske), annars 3 st lediga 
220v-uttag på varsin 10A-säkring. Helst Trög 10-C.

Tillgång till WC.  Tillgång till uppvärmd matplats och micro.  Erforderligt lyse bör finnas.                                
Ev. ställningar om så erfordras tillhandahålles och uppsättes av byggherren/beställaren

.

Isoleringsutförandet.
Etablering sker med stor eller liten lastbil. Vi drar in en slang i byggnaden via trapphus, vindslucka eller 
fönster. Isoleringsaggregatet står på lastbilen, där en man matar in balar i maskinen som river sönder 

och fluffar upp isoleringen. Maskinen har 4 st fläktar som blåser upp isoleringen via slangen till vinden.  
Den andra är på vinden med en fjärrkontroll och utför själva isoleringsarbetet.

Beställd tjocklek måste vara minst 200 mm som ökas med 20-30 % sättningspåslag  ( olika beroende på 
beställd färdig höjd ) för kommande sättningar.

Efterarbeten.
Rengöring av landgångar och inspektionsluckor. Allmän städning av arbetsplatsen.
Ifyllning av installationsprotokoll. Övrigt, se "Egenkontroll".